Головна сторінка

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: історичні науки

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 15712-4183Р від 28.09.2009 року

ISSN: 2663-5984 (Print), 2663-5992 (Online)

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України з історичних наук відповідно до Наказу МОН України від 28.12.2017 № 1714 (додаток 7)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського