Головна сторінка

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: історичні науки

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1136 від 11.04.2024 року

ISSN: 2663-5984 (Print), 2663-5992 (Online)

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з історичних наук (спеціальність 032. Історія та археологія) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського