Том 28 (67) № 1

Том 28 (67). № 1, 2017

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Гордуновський О., Гуржій О.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

Губань Р.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ГЕТЬМАНЩИНИ

Дудник В.
ВІДБУДОВА ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ПІСЛЯ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Костюк Є.
ПРОФСПІЛКИ УСРР-УРСР У ТОТАЛІТАРНІЙ СИСТЕМІ ВЛАДИ: 20–30-ТІ РР. XX СТ.

Мальчин Ю.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Синявська Л.
ІСТОРИЧНА І СУЧАСНА РЕЦЕПЦІЯ БІЛОРУСІ ОЧИМА УКРАЇНЦІВ

Ховрич С.
БРЕЖНЄВСЬКА ЕПОХА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОСТАНОВИ ЦК КПРС ВІД 21 ТРАВНЯ 1980 Р.

Чирко Б.
ЕТНІЧНІ НІМЦІ УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННІ ЧАСИ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Залєток Н.
АНТИСУФРАЖИСТСЬКИЙ РУХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Космина В.
«ЛІВИЙ ПОВОРОТ» У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИТОКИ

Ціватий В.
УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР ІТАЛІЙСЬКОГО ГУМАНІЗМУ В ДОБУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ: ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНІ ПОГЛЯДИ ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ (1265–1321)

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Чеканов В.
ВИНИКНЕННЯ «ГЕНЕРАЛІЗУЮЧОГО ПІЗНАННЯ» В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ