Том 28 (67) № 2

Том 28 (67). № 1, 2017

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Дудник В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПІСЛЯ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Костюк Є.
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У МІСТАХ УСРР-УРСР УПРОДОВЖ 20–30-Х РР. XX СТ.

Мальчин Ю.
СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Петренко І.
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІСТОРИКА ВІРИ ЖУК (1928–2008) У ПОЛТАВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА (1978–1989 РР.)

Ховрич C.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОВНОГО ПИТАННЯ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНЦІВ У РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ

Чеканов В.
СТВОРЕННЯ МЕМОКОМПЛЕКСІВ ЯК СТРАТАГЕМА ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Чирко Б.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НІМЕЦЬКИХ РАЙОНІВ ТА СІЛЬСЬКИХ РАД У 1920-ТІ РР.

Чумак В.
ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 80-Х РОКІВ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Залєток Н.
СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧОГО СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО СОЮЗУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Космина В.
ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА ПІСЛЯ «ЛІВОГО ПОВОРОТУ»: НОВІ ВИКЛИКИ

Харлан Г.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ ТУРЕЦЬКИХ МІГРАНТІВ У ФРН (1960–1980 РР.)

Ціватий В.
ІТАЛІЙСЬКИЙ ГУМАНІЗМ І ТРАДИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ: ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНІ ПОГЛЯДИ ДЖОВАННІ БОКАЧЧО

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.