Том 29 (68) № 2

Том 29 (68). № 2, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Демченко А.В.
СОЦІАЛЬНІ СУПЕРЕЧНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В ПОВСЯКДЕННІ РОБІТНИКІВ-МЕТАЛУРГІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Коцур В.В.
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ І ПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ: КРИМСЬКІ ВИМІРИ

Пилипенко Л.Л.
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918–1939 РОКИ)

Свистович С.М.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СРР В 1920-ТІ РР.

Чайка В.В.
РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-МУЗИЧНИХ ОСЕРЕДКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Чирко Б.В.
ДО ІСТОРІЇ КОНФЕСІЙ ТА ЕТНОРЕЛІГІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ Й МЕНОНІТСЬКОЇ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ

Чумак В.А.
ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Доценко В.О.
ПОЛЬСЬКІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ІСТОРИЧНІ МІФИ ТА ЇХ РОЛЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Х – ХVІІ СТ.

Погромський В.О.
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРНА ПРЕСА КАНАДИ ПРО ПОЧАТОК ДІЯЛЬНОСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДОПОМОГИ У РАДЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІКАХ ЗА ЧАСІВ ГОЛОДУ 1921–1923 РОКІВ

Савчук А.А.
КВІТНЕВА ПРОГРАМА 1858 РОКУ, ТА ЇЇ МІСЦЕ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕФОРМИ 1861 РОКУ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Воронова М.Ю.
ЖИТТЯ І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Кухарєва Н.М.
РАРИТЕТНІ ВИДАННЯ «КОБЗАРЯ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ «ЗАПОВІТУ» Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Тишкевич О.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЗЕТНОЇ СПРАВИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД (1861–1914 рр.)

Чеканов В.Ю.
СУБ’ЄКТИВНЕ РОЗТАШУВАННЯ ВІЙН ТА РЕВОЛЮЦІЙ В ІСТОРИЧНОМУ