Том 29 (68) № 3

Том 29 (68). № 3, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Громакова Н.Ю.
ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ ПОЛЯКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ВІД КОНСПІРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПОВСТАНСЬКОЇ БОРОТЬБИ

Доценко В.О.
ЄВРЕЙСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ РАЙОНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РР.

Дудник О.В.
ЄВРЕЙСЬКІ ПОГРОМИ НА УМАНЩИНІ (1919 Р.)

Корнієнко О.В.
СТРУКТУРА Й ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІЇ МОДИ В УРСР У ІІ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

Левенець О.М.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ТА СОЦІАЛЬНІ УМОВИ, ПОБУТ І ДОЗВІЛЛЯ СІЛЬСЬКИХ УЧИТЕЛІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СЕРЕДИНІ 60-х рр. ХХ ст.

Міненко Л.М.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕРАЛЬДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ СИМВОЛІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ)

Свистович С.М.
ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕСПЕРАНТИСТІВ У МІЖНАРОДНИХ АКЦІЯХ КОМПАРТІЙНИХ ОРГАНІВ У 1920-Х РР.

Токаленко П.О.
РЕПРЕСИВНА ПРАВОВА МОДЕЛЬ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Хомич П.М.
БОЙОВІ ДІЇ НА ВОЛИНСЬКОМУ ПОЛІССІ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Й УЧАСТЬ У НИХ ПОЛЬСЬКОГО ЛЕГІОНУ

Чеканов В.Ю.
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ КОД КРИМУ: ДАВНЬОГРЕЦЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Кудря І.Г.
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ЛЕГІЗМУ

Мудрієвська І.І.
ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ КРАЇН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ: КОНФЛІКТИ НА ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТТЯ

Набока С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СРСР НАПРИКІНЦІ 1980 – НА ПОЧАТКУ 1990-Х РР. XX СТ.

Сободар О.О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КОРОЛІВСТВА БЕЛЬГІЯ ПІСЛЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ 1993 Р.

Топорін Є.О., Шамраєва В.М.
ОСНОВНІ РИСИ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Циганенко Л.Ф.
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ У ФРОНТОВОМУ ТАБОРІ № 38

ЕТНОЛОГІЯ

Кязымов Салех Юнус оглу
НАСЛЕДИЕ КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ: ГОРСКИЕ ЕВРЕИ

Чирко Б.В.
ДО ІСТОРІЇ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ТА ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У КРИМУ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

ІСТОРІЯ НАУКИ Й ТЕХНІКИ

Ахмедов Э.Ю.
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ БИБЛИОТЕК В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ