Том 29 (68) № 4

Том 29 (68). № 4, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Велінець Ю.І.
СТРАЙКИ ШАХТАРІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНОГО ШАХТАРСЬКОГО СТРАЙКОВОГО РУХУ 1989–1991 РР.

Гацелюк В.О.
ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНСЬКОГО ХОРЕОГРАФА ДІАСПОРИ ДЖОНА ТАРАСА ТА ДЖ. БАЛАНЧИНА В ТЕАТРІ «НЬЮ-ЙОРК CІТІ БАЛЕТ»

Городняк Я.П.
ПРЕСА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США ТА КАНАДИ ПРО ПОВСТАННЯ СЕЛЯН І МАСОВЕ ГОЛОДУВАННЯ В УСРР (1932 Р.)

Лаврут О.О.
ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1980-Х – НА ПОЧАТКУ 1990-Х РР.

Левенець О.М.
КОМУНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СЕРЕДИНІ 60-х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-х рр . ХХ ст.

П’єх Н.Р.
МАЛЯРСЬКИЙ КОНТЕКСТ МИСТЕЦЬКОЇ ЗБІРКИ ЖОВКІВСЬКОГО ЗАМКУ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ, СКЛАД І ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ

Попов В.Ж.
ОШУКАНІ ОЧІКУВАННЯ: ПОВСЯКДЕННІСТЬ 1917 Р. НА СТОРІНКАХ ПРОВІНЦІЙНИХ ГАЗЕТ

Сараєва О.В.
ЗЕМСТВА СЛОВ’ЯНОСЕРБСЬКОГО ПОВІТУ ТА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Георгиева М.Д.
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ БОЛГАРИИ (1950–1980-е ГГ.)

Гоpопаха С.В.
ЄВPОIНТЕГPАЦIЙНI ЗУСИЛЛЯ ХОPВАТIЇ В 2005–2006 PP.

Кадол О.М.
МІЖНАРОДНИЙ ФАКТОР В АНТИНІМЕЦЬКІЙ КАМПАНІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Nabiyeva L.
TURKEY AND USA RELATIONSHIP DURING THE COLD WAR

Юшкевич В.В.
ПРОЕКТ «М» ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДОПОМОГИ ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ БІЖЕНЦІВ (1942–1945 РР.)

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬ НІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Міненко Л.М.
ДО ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ