Том 30 (69) № 1

Том 30 (69). № 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Білик Я.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ І «САЮДІСУ» У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Велінець Ю.І.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ВОЛИНСЬКИХ ШАХТАРІВ У 50-ТІ РР. ХХ СТ.

Гацелюк В.О.
СТАНОВЛЕННЯ БАЛЕТНОГО СТИЛЮ ДЖ. БАЛАНЧИНА В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТ.

Костюк Д.С.
РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В РУСІ «УКРАЇНА БЕЗ КУЧМИ»

Куліков В.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОЧОЮ СИЛОЮ ПІДПРИЄМСТВ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСУ В ПЕРІОД ІМПЕРСЬКОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ

Левенець О.М.
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СЕРЕДИНІ 60-Х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 70-Х РР. ХХ СТ.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Жмака В.М., Турков В.В.
«БОЛГАРСЬКИЙ КОНФЛІКТ» МІЖ РОСІЄЮ І ДУНАЙСЬКИМИ КНЯЗІВСТВАМИ ТА ЙОГО ВИРІШЕННЯ (1860–1861 РР.)

Кадол О.М.
ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ АНТИНІМЕЦЬКОЇ КАМПАНІЇ ЧАСІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА

Кудря І.Г.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ЕПОХИ ЕВРОПЕЙСЬКОГО АБСОЛЮТИЗМУ

Предеина М.Ю.
ЗА КУЛИСАМИ «ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДУХА»: К ГЕНЕЗИСУ ПОНЯТИЙ ENTÄUSSERUNG И ENTFREMDUNG (ЗАМЕТКИ О ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ)

Сокирська В.В.
УТВОРЕННЯ МОЛДАВСЬКОЇ АСРР: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ РОСІЙСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО УСРР

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Кригіна О.В.
ЗАХВОРЮВАННЯ ТА СМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ (ЗА ДАНИМИ МЕТРИЧНИХ КНИГ)

Кухарєва Н.М.
«КОБЗАРІ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

Сморжевська О.О.
НЕОЯЗИЧНИЦТВО В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: ОГЛЯД НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ