Том 30 (69) № 2

Том 30 (69). № 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Автушенко І.Б.
СВОБОДА РЕЛІГІЙНОГО ВІРОСПОВІДАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (1991–2013 РОКИ)

Білик Я.О.
ПРОТИСТОЯННЯ РАДЯНСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НАПРИКІНЦІ 80-Х – НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Жмака В.М., Турков В.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СЕРЕДОВИЩІ БОЛГАРСЬКИХ СЕЛЯН УКРАЇНИ (1921–1928 РОКИ)

Золотар Л.М.
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ НА ДОРОГАХ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Корнієвський О.А.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ З ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Куриляк В.В., Орловский Р.В.
ВКЛАД ДЖОНА МАК-АРТУРА В РАЗВИТИЕ СЛАВЯНСКИХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЦЕРКВЕЙ

Михайленко Г.М., Черемісін О.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В РОЗВИТКУ ОСВІТИ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТ.

Орєхова С.Є.
ПОШТОВІ МАРКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ЯК СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Попов В.Ж.
ЗНИЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ХАРЧУВАННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В 1917–1920 РР.

Скус О.В.
РЕАБІЛІТОВАНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УМАНЩИНИ: МІФІЧНА «ВІЙСЬКОВА ПОВСТАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ»

Суздаль М.М.
МИКОЛА ЦЕРТЕЛЄВ В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Тишкевич О.В.
УКРАЇНОМОВНІ ГАЗЕТИ КИЇВСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Турега Ю.О.
«ОСОБЛИВО В ТОЙ ЧАС НЕЩАСЛИВИЙ…»: МІСТО БРОДИ В СЕРЕДИНІ XVII СТОЛІТТЯ

Фарина А.С., Казмірчук О.А.
ВОЛИНСЬКИЙ КОНТЕКСТ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ДІАЛОГУ В РЕЛІГІЙНІЙ ПЛОЩИНІ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Чучалін О.П.
ПРАВОСЛАВНІ МОНАСТИРІ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У 1920-Х РОКАХ: ВИЛУЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ

Шевчук А.В.
ЮРИСДИКЦІЯ ПІДКОМОРСЬКИХ СУДІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1797–1832) ТА ЇХ СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Бутурлімова О.М.
ДЖЕЙМС РАМЗІ МАКДОНАЛЬД: ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ (1866–1937 РОКИ)

Кадол О.М.
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ «НІМЕЦЬКОГО ПИТАННЯ» У ПОЛІТИЦІ ЦАРСЬКОЇ ВЛАДИ

Кудря І.Г.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: МІЖ ТЕОРЕТИЧНИМ ДИСКУРСОМ ТА ІСТОРИЧНОЮ ПРАКТИКОЮ

Лизень Є.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОТВОРЧОЇ МІСІЇ Ж. БАРТЕЛЕМІ У ВРЕГУЛЮВАННІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ У ЛЮТОМУ-БЕРЕЗНІ 1919 Р.

Попельнюк Б.В.
НАСЛІДКИ КРИЗИ ПОЛІСНОЇ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ БАЛКАНСЬКОЇ ГРЕЦІЇ

Сободар О.О.
ПОВЕРНЕННЯ ТА РЕСТИТУЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА НІДЕРЛАНДІВ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Король Н.М.
ДЕРЖАВНО-РЕЛІГІЙНІ СТОСУНКИ В МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

Кухарєва Н.М.
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ПРО Т.Г. ШЕВЧЕНКА У ФОНДОВОМУ ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

Чеканов В.Ю.
СПОСОБИ РОЗПОДІЛУ ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ В ІСТОРИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Бурдак А.А.
П.Р. СЛЬОЗКІН – ЗАСНОВНИК КОНТРОЛЬНО-НАСІННЄВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)