Том 32 (71) № 2

Том 32 (71). № 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Váradi N.F.
EVERYDAY LIFE AND CROSS-BORDER RELATIONS IN TRANSCARPATHIA DURING THE KHRUSHCHEV ERA

Гаврилюк С.В., Гаврилюк О.Н.
УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ МІСЦЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1920–1930-ТІ РОКИ)

Денисенко В.І.
ПРОЄКТ «ПОВІТРЯНИЙ ЕКСПРЕС» У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН (2010-2014 РР.)

Марченко С.Д.
СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Миронюк О.Ю.
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ В ЛАТВІЇ

Підшибякін С.В., Полтавець Ю.С.
СТАТУС ОКРЕМИХ РАЙОНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ: ВІЗІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Попов В.Ж.
КРИМІНАЛЬНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ У 1917–1918 РР. НА СТОРІНКАХ ЩОДЕННИХ ГАЗЕТ

Сергієнко С.Ю.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ РЕАЛІЙ 1930-Х РОКІВ НА ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Чекаленко Л.Д.
ПРИМУСОВА МІГРАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Черемісін О.В., Варнавська І.В.
КОНСТРУЮВАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТ.

Чирко Б.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛОНІЙ НІМЕЦЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII – ПОЧАТОК XIX СТ.)

Чорний О.В., Тимошенко В.Л.
ЗАГИБЕЛЬ ТА ШЛЯХ НА БАТЬКІВЩИНУ ГЕНЕРАЛА О. В. САМСОНОВА У ПОВІДОМЛЕННЯХ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОЇ ГАЗЕТИ «ГОЛОС ЮГА» 1914–1915 РР.

Шевченко Н.В.
ФОРМУВАННЯ НОТАРІАЛЬНИХ АРХІВІВ ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТАРШИХ НОТАРІУСІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Георгієва М.Д.
СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК БОЛГАРСЬКОГО СЕЛА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Залєток Н.В.
СТАНОВИЩЕ БРИТАНСЬКИХ ТА РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК У СУСПІЛЬСТВІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД

Kalachova І.І.
TRADITIONS OF EDUCATION CHILDREN IN BELARUSIAN NOBLE FAMILIES IN THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES

Ковальков О.Л.
ПОЗИЦІЯ РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА ЩОДО «АФГАНСЬКОГО ПИТАННЯ» НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІСЛЯ ВИВЕДЕННЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК ІЗ АФГАНІСТАНУ (1985–1991 РР.)

Фалько С.А.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВОЄННО-ІНСТРУКТОРСЬКИХ МІСІЙ В КРАЇНАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Фицик Л.А., Фицик І.Д.
КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР РОСІЙСЬКОГО МІСТА XIX СТ. ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ

АРХЕОЛОГІЯ

Бочковський С.О.
МЕТОДИ ПОБУДОВИ БАЗИ ДАНИХ В АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НА ПРИКЛАДІ КУРГАННИХ ПОХОВАНЬ ЯМНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ

ЕТНОЛОГІЯ

Войтович Н.М., Пахолок І.Р.
ОБРАЗ «ВОВКУНА» В НАРОДНИХ ДЕМОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕННЯХ БОЙКІВ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Кухарєва Н.М.
ЗРАЗКИ МИСТЕЦЬКОЇ ШЕВЧЕНКІАНИ З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» У СКУЛЬПТУРНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ, КЕРАМІЦІ ТА ДЕРЕВІ

Красніцька Г.М.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЕТИКЕТУ

Москальчук К.В.
ВІДОБРАЖЕННЯ УМАНСЬКОЇ БИТВИ 1941 РОКУ В РАДЯНСЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ МЕМУАРИСТИЦІ

ІСТОРІЯ НАУКИ Й ТЕХНІКИ

Апостол М.В.
РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИНИ ВЧЕНИМИ ІМПЕРАТОРСЬКОГО НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1865–1917)

Омельченко С.В.
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ ПРОФЕСОРА К.В. ДУБНЯКА (1890–1948)

Осадча О.В.
ПЕРШИЙ З’ЇЗД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІЩАНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ О.М. ЗАСУХІНА

Samedov F.F.
SITUATION OF SUMGAYIT CHEMICAL INDUSTRY (2010-2018)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Коркач С.О.
ІНТЕРАКТИВНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ МУЗЕЮ ЗАПОВІТУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Крилова А.М., Шкода Н.А.
ЖИТЛОВІ СПОРУДИ НАРОДІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ