Том 33 (72) № 1

Том 33 (72). № 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Bilichenko L.S.
DETENTION CONDITIONS OF PRISONERS AT THE KHARKIV PENITENTIARY (1906–1917 YEARS)

Váradi N.F.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CHARACTERISTICS OF TRANSCARPATHIA IN THE KHRUSHCHEV ERA (1953–1964)

Войтович Н.М., Бричка Б.Б.
БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Волошин І.В.
ШЕВЧЕНКОЗНАВЧА СПАДЩИНА МИКОЛИ ТКАЧЕНКА

Гаврилюк С.В., Гаврилюк О.Н.
ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х – НА ПОЧАТКУ 1990-Х РР

Кравченко М.С.
ДОБРОВОЛЬЧИЙ БАТАЛЬЙОН «АЙДАР» У БОЙОВИХ ДІЯХ НА ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2014 РОЦІ

Куриляк В.В., Палій Д.В.
ЄВРОМАЙДАН ТА РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНСЬКИХ МАСМЕДІА

Лаврут О.О.
СКАРГИ ВЧИТЕЛІВ ЯК ВИЯВ «РАДЯНСЬКОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ»

Мазуркевич А.О., Петасюк О.І.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ В УРСР (1953–1964 РОКИ)

Мартинчук І.І.
ВІДРОДЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ КУЛЬТУР У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (НА МАТЕРІАЛАХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Перга Т.Ю.
БИТВА ЗА ГАНЧІР’Я В РАННЬОМУ РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ: ПАРТНЕРИ І КОНКУРЕНТИ. КЕЙС УКРАЇНСЬКОЇ СРР

Попов В.Ж.
ПАРАЛЕЛЬНИЙ СВІТ: БУДЕННЕ ЖИТТЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У 1917–1920 РР. НА ТЛІ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ

Соловйова А.Б.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КРАЇН БЕНІЛЮКСУ (1991–2020 РР.)

Сухоручко В.В.
ВИСТУП ПЕТРА ТА ВАСИЛЯ СІЧКІВ НА ПАНАХИДІ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА

Тимошенко Ю.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА «СІЧ ІМЕНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО» У НЬЮ-ЙОРКУ ВПРОДОВЖ 1920-Х РОКІВ

Швець І.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЬ ДО СИБІРУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Шевченко Н.В.
ІСТОРІЯ УТВОРЕННЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ НОТАРІАЛЬНИХ КОНТОР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

Щербина С.І., Красюк В.Л.
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ ЯК ТВОРЕЦЬ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ТА ЙОГО «ХУТІРСЬКА» ФІЛОСОФІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Алиева Н.В.
НАХИЧЕВАНСКАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ РЕГИОНА (1918–1921 ГОДЫ)

Allahverdıyeva S.A.
ABOUT ARMENIAN-AZERBAIJANI CONFLICT AT THE BEGINNING OF 20TH CENTURY IN THE WORK OF MAHAMMAD AMIN RASULZADEH

Ліхачова О.Є.
ВІЛЬЯМ ХУБЕРТ НОЛЕНС ЯК ФУНДАТОР ЕПОХИ VERZUILING

Моісеєва Т.М., Кудлай І.В.
«АСОЦІЙОВАНЕ ТРІО»: ОЦІНКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Подрєз Ю.В., Жуков О.В.
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ КНР, ЄС І США У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ Й МІЖНАРОДНОЇ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ (2000–2016 РР.)

Приходько М.М.
РОЛЬ ПОЛЬСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА В ЧАСИ ВЕЛИКОПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ (1918–1919 РР.)

Rusnachenko A.М.
THE HUNS AND THEIR INFLUENCE ON THE WESTERN AND EASTERN ROMAN EMPIRES. HISTORICAL ESSAY

Хлібовська Г.М.
ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ В НІМЕЦЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ВИТОКИ, СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ

АРХЕОЛОГІЯ

Дубяга А.П.
ОБРЯДОВІСТЬ ПОКЛАДАННЯ НАКОНЕЧНИКІВ СТРІЛ У ПОХОВАННЯХ ДОНЕЦЬКО-ДОНСЬКОЇ КАТАКОМБНОЇ КУЛЬТУРИ

ЕТНОЛОГІЯ

Дем’яненко Н.Д.
БУДІВЛІ ДВОРУ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Vira O.V.
HODONYMIA OF LVIV AND KRAKOW: HISTORICAL AND COMPARATIVE ASPECT

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

Монсевич В.В.
СПАДКОЄМНІСТЬ ХУДОЖНЬОЇ ТРАДИЦІЇ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖИВОПИСУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ