Том 33 (72) № 2

Том 33 (72). № 2, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Банах Т.І.
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ І ЦЕРКВИ В ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПРИМИРЕННІ ЩОДО «ЦВИНТАРЯ ОРЛЯТ»

Боряк Т.Г.
УСНА ІСТОРІЯ ГОЛОДОМОРУ В ПРОЄКТІ ВІЛЬЯМА НОЛЛА «ТРАНСФОРМАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»: ПРИГАДУВАННЯ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ В 1990-Х РОКАХ

Ілляшенко Ю.Ю., Лисенко А.І., Колісник М.І.
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ПЛОЩИНА ВИВЧЕННЯ ПОСТАТІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Кізлова А.А.
МІСЦЯ ПОХМУРОГО ТУРИЗМУ В ЗВІТАХ ПРО СТУДЕНТСЬКІ Й УЧНІВСЬКІ ЕКСКУРСІЇ ДО КИЄВА (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Рамазанов Ш.Ш., Левітас Ф.Л.
22 ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ В ІСТОРИЧНИХ ФАЙЛАХ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Руденко Ю.М.
МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ СУЦІЛЬНОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ НА ЧЕРКАЩИНІ: РОЗКУРКУЛЕННЯ ТА РОЗСЕЛЯНЮВАННЯ

Уварова О.О.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА ОДЕСИ КОСТЯНТИН ПАПУДОВ: БІОГРАФІЧНІ РОЗВІДКИ, КОМЕРЦІЙНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Шолк О.М.
ІНОНАЦІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО СЕРЕД ВИХОВАНЦІВ І ВИКЛАДАЧІВ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ П. СКОРОПАДСЬКОГО

Ярич В.П.
ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ У КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1940–1950-Х РР

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Huseynova G.
OTTOMAN-AZERBAIJANI EDUCATIONAL RELATIONS IN THE XX CENTURY

Ніколаюк Т.А.
СПРОСТУВАННЯ МІФОЛОГЕМИ ПРО НАЛЕЖНІСТЬ СУЧАСНИХ РОСІЯН ДО СЛОВ’ЯНСЬКОГО ЕТНОСУ

ЕТНОЛОГІЯ

Абдулова Г.С.
ЧУХA В КОМПЛЕКТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ: АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ

Ahmadova E.
MULTICULTURALISM AND THE RIGHTS OF NATIONAL MINORITIES: ANALYSIS OF CANADA AND AZERBAIJAN

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Ахновська І.О., Ахновський Д.В.
СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ КОРПОРАТИВНОГО МІСТА

Коркач С.О.
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ МУЗЕЮ ЗАПОВІТУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кухарєва Н.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЕВЧЕНКІАНИ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Демуз І.О.
УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (40-ВІ – 80-ТІ РР. ХХ СТ.): ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І ФОРМИ РОБОТИ

АНТРОПОЛОГІЯ

Долженко Ю.В., Тупчієнко М.П.
ЧОТИРИ ЧЕРЕПИ КАТАКОМБНОЇ КУЛЬТУРИ З ЛОЗУВАТКИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Шеретюк Р.М., Стоколос Н.Г.
КОСТЕЛ СВЯТОГО ІОАННА ХРЕСТИТЕЛЯ В ДУБРОВИЦІ НА ВОЛИНІ (НИНІ – РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ) – ВИДАТНА ПАМ’ЯТКА ДОБИ ПІЗНЬОГО БАРОКО