Том 33 (72) № 3

Том 33 (72). № 3, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Бабіч О.В.
ЖІНКИ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ. ОДЕСА 1941–1944 рр.

Бевз Я.В.
ФЕЛЬДМАРШАЛ ВІЛЬГЕЛЬМ КЕЙТЕЛЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ У СПРАВІ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ

Бурянов Д.М.
СТУДЕНТСЬКИЙ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ РУХ В м. КИЄВІ В ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ 1905–1907 рр.

Буцький П.Е.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИВАТНОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

Жмака В.М.
ВЕЛИКА, ЦЕНЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ МІСТ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ДОБУ НЕПУ

Жовта І.І.
ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВУ ЩОДО ХАРЧУВАННЯ ВИХОВАНОК КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Кикоть С.М.
ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАВЛА ЖИТЕЦЬКОГО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Кмін А.О.
РОЛЬ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ У БОЙОВИХ ДІЯХ НА СХОДІ УКРАЇНИ (2014–2020)

Куриляк В.В., Овчар М.О.
БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНУ САМОСТІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Лаврут О.О.
ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-х – НАПРИКІНЦІ 1980-х рр.

Мартинів М.А.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ УДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ (ПЕРША ПОЛОВИНА 40-х рр. ХХ ст.)

Мельник Р.С.
ГАЛИЧИНА ЧИ ВЕЛИКА УКРАЇНА: ПОНЯТТЯ «УКРАЇНСЬКОГО П’ЄМОНТУ» В ДИСКУРСІ ГАЗЕТИ «ДІЛО» (1923–1939 рр.)

Найденко Т.О.
«НОВИЙ ІСТОРИЗМ» ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ ОСВІТЯНИНА В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ «ВІДЛИГИ» (1953–1964 РОКІВ)

Нікітенкo К.В.
ПЕРШІ КРOКИ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХOДУ УКРАЇНИ В 1939 р.

Руденко Ю.М.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО РУХУ ОПОРУ НА ЗЛАМІ 1920–1930-х рр. (НА ПРИКЛАДІ ДРАБІВСЬКОГО ПОВСТАННЯ)

Салата Г.В.
БІБЛІОГРАФІЧНО-АРХІВНА БАЗА ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЗАЛІЗНИЦІ «КИЇВ-БАЛТА»

Супонєва С.В., Годованська О.М.
МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦІЯ: ГЕНЕРУВАННЯ ТА ВАРІАТИВНІСТЬ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Верховцева І.Г.
РУСЬКИЙ МИР ЯК ТРАДИЦІЙНІ СОЦІАЛЬНІ ПРАКТИКИ «ДОВГОГО» ХІХ ст.: ДО ВИТОКІВ РОСІЙСЬКОГО ФАШИЗМУ

Діденко К.В.
ЖИТЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ СРСР У 1920–1930-х рр.

Коваль О.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ ДИПЛОМАТИЧНОЇ МІСІЇ УНР У ШВЕЦІЇ: ВЗАЄМОДІЯ БЕЗ ВИЗНАННЯ

Коляда І.А., Борчук С.М.
ПОСТАТЬ ТА МІСІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ГЕНЕРАЛА ЖОЗЕФА БАРТЕЛЕМІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ

Панченко Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО КОНФЛІКТУ: СТРАТЕГІЇ ПОНЕВОЛЕННЯ ТА ТАКТИКИ ПРИБОРКАННЯ (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ТА ІРЛАНДІЯ У ПЕРІОД XII–XX СТОЛІТТЯ)

Приходько М.М.
РАДИКАЛЬНА ВІХА В ПОЛЬСЬКОМУ НАРОДНОМУ РУСІ НАПРИКІНЦІ XIX ст. – ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ XX ст. В ПРИЗМІ ПАРТІЙНОЇ ПРЕСИ

Ронай Л.М.
РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В УГОРЩИНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

АРХЕОЛОГІЯ

Шугалій О.С.
ТОПОГРАФІЯ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧЕРНІГОВА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТОПИСНИХ ЗВОДІВ

ЕТНОЛОГІЯ

Войтович Н.М.
РУСАЛЬНІ ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАРОДНОЇ ДЕМОНОЛОГІЇ

Дмитренко А.А.
ЕТОКУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЧОРНИЦЬ У ХАРЧУВАННІ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ: НАЧИНКИ ДЛЯ ПИРОГІВ ТА ВАРЕНИКІВ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Баран Б.М.
ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ 1923–1946 РОКІВ

Грідіна А.Б.
СПОГАДИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.

Шкода Н.А., Крилова А.М.
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК ХХ ст.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ

ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Демуз І.О.
УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (40–80-ТІ РР. ХХ СТ.): ОСНОВНІ ФОРМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

Кухарєва Н.М.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ ШЕВЧЕНКІАНИ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» У ЕКСПОЗИЦІЙНІЙ ТА ВИСТАВКОВІЙ РОБОТІ МУЗЕЮ ЗАПОВІТУ Т.Г. ШЕВЧЕНКА