Том 34 (73) № 3

Том 34 (73). № 3, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Бакуменко О.О.
Є.С. ГОРДІЄНКО ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 1860–1890-Х РР.

Біліченко Л.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ТА ПОРАНЕНИМ ВОЇНАМ У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914–1918 РР.)

Бондарчук М.О., Стародубець Г.М.
ФОРМИ І СПОСОБИ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ З ДИТЯЧОЮ БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ В 1920-ТІ РОКИ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРЩИНИ)

Зубко О.Є.
З ЧОГО СМІЯЛИСЯ УКРАЇНСЬКІ ЕМІГРАНТИ В МІЖВОЄННІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В 1920‑Х РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ САТИРИКО‑ГУМОРИСТИЧНОГО ВИДАННЯ «ПОДЄБРАДКА»)

Каковкіна О.М.
ДНІПРОПЕТРОВЩИНА У ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКАХ СРСР І ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В 1950–1980-Х РР.

Карабін Б.В.
ВЕЛИЧ ПОСТАТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА ТА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ НА ЧЕРКАЩИНІ У КРАЄЗНАВЧОМУ ДОРОБКУ М.Ф. ПОНОМАРЕНКА 1960–1990-Х РР.

Конюхов С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІРЛАНДСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ 1920–1930-Х РОКІВ

Кравчук Б.В.
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ІСТОРІЇ СЕЛИЩА КОЗАЦЬКЕ

Лаврут О.О.
УТІЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ІЗ ПРИРОДОЮ НА УРОКАХ ХІМІЇ У ШКОЛАХ УРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х – НАПРИКІНЦІ 1980-Х РР.

Левенець О.М.
ЖИТТЄВИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ ШЛЯХ СЕМЕНА РОЗЕНФЕЛЬДА ТА ВНЕСОК УЧЕНОГО В РОЗВИТОК ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ Й НАУКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (1918–2007 РР.)

Подобєд О.А.
ПЕРШІ УКРАЇНЦІ НА ЗЕМЛІ МАОРІ: МІГРАНТИ З УКРАЇНИ В НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ (КІНЕЦЬ 1940-Х – ПЕРША ПОЛОВИНА 1950-Х РР.)

Савчук Т.Г.
ПОЕТИЧНИЙ ВІДГУК СУСПІЛЬСТВА НА СОЦІАЛЬНІ КАТАСТРОФИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1920–1930-Х РР.

Khanaliyev Dj. V.
THE POLITICS OF THE NATIONALIST STIGMA IN MASS REPRESSIONS IN THE AZERBAIJAN SSR AND ITS CONSEQUENCES

Чучалін О.П.
ВНЕСОК ЛАВРЕНТІЯ ПОХИЛЕВИЧА В ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МОНАСТИРІВ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

Яремчук В.Д.
ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК «ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ» ДЛЯ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Adigozalov K.M.
PREPARATION OF AGRICULTURAL LAWS ON THE REMOVAL OF DEPENDENT RELATIONSHIPS

Aliyev Murvat Javid oglu
ECONOMIC LIFE, TAXATION AND ADMINISTRATIVE POLICY OF TSAR RUSSIA IN THE BORCHALI REGION

Бузань В.Ю.
ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ РОНАЛЬДА РЕЙГАНА ЩОДО АРАБСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ (1981–1989 РР.)

Войтенко Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ БАЛТІЇ (1991–2004 РР.): ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Гаврилишин П.М.
БОГДАН ГАВРИЛИШИН І ШВЕЙЦАРІЯ

Hajiyeva Kh.Z.
“EASTERN PARTNERSHIP” PROGRAM OF THE EUROPEAN UNION AND A NEW PHASE OF EASTWARD EXPANSION

Григорук Н.А., Костюк Л.В.
ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ КОЛОНІЇ НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ В 60-Х РР. XVIII СТ.

Діденко К.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ПОЛІПШЕННЯ ПОБУТУ ВЧЕНИХ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕМІЮВАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ У 20–30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Мудрієвська І.І.
ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНА ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ У ШВЕЙЦАРІЇ (ЧАСТИНА ДРУГА)

Олійник М.А.
СТАНОВИЩЕ ДАВНЬОРИМСЬКОЇ АРМІЇ В 1-Й ЧВЕРТІ І СТ. ДО Н.Е.

Орлова Т.В.
ОСНОВНІ ВЕКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ПОСТРАДЯНСЬКІЙ ЕСТОНІЇ

Приходько М.М.
АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ БЛАГОДІЙНИХ ТОВАРИСТВ «КАРІТАС» (1917–1925 РР.)

Фролова В.С.
РАДЯНСЬКО-ЧЕХОСЛОВАЦЬКІ ВІДНОСИНИ ТА ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ У ПРАЗІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х РР.

Ямпольська Л.М.
ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ ПЕШМЕРГА В КУРДСЬКО-ІРАКСЬКОМУ КОНФЛІКТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ ‒ ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

ЕТНОЛОГІЯ

Дмитренко А.А.
БОРТНИЦЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КАЛЕНДАР (ЗА МАТЕРІАЛАМИ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ)

Чирко Б.В.
ДО ІСТОРІЇ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ТА ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У КРИМУ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Гордієнко В.В., Гордієнко Г.М.
КОНЦЕПЦІЯ «КОЧОВОГО ФЕОДАЛІЗМУ» В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ ХХ СТ.

Заліщук В.І.
МОЛДОВСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ В БЕССАРАБІЇ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1905–1917): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ

Аніщук Н.В.
ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ