Том 34 (73) № 4

Том 34 (73). № 4, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Барановська Н.М., Годованська О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Бартків І.В.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ ПАЛЕОЛІТУ НА ПРИКЛАДІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОДІЛЬСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

Жмака В.М., Турков В.В.
ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В 20–30-ТІ РР. ХХ СТ.

Зубко О.Є.
ХУДОДЖНЬО‑ЛІТЕРАТУРНІ СМАКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАНЦІЇ НА ТЕРЕНАХ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ (1920–1930 РР.)

Мараєв В.Р.
ДЕКОНСТРУКЦІЯ РОСІЙСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МІФУ ПРО ДОНБАС І КРИМ ЯК «ПОДАРОВАНІ ЗЕМЛІ» ДЛЯ УКРАЇНИ

Мартинів М.А.
ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ УДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ (1957–1965 РР.)

Мателешко Ю.П.
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ НАПРЯМ «М’ЯКОЇ СИЛИ» КИТАЮ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ (2007–2021)

Мінченко М.В.
ПРАЦІВНИКИ НІЖИНСЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ ТА ЇХ УЧАСТЬ У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Павловей І.М.
КАПЕЛАНСЬКА СЛУЖБА В УКРАЇНСЬКІЙ ГАЛИЦЬКІЙ АРМІЇ

Паска Б.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ КДБ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ ДИСИДЕНТАМИ ТА ДІАСПОРНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В СЕРЕДИНІ 1970-Х РР.

Тоцька С.І.
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА НА ТЕРИТОРІЇ М. ПОЛОГИ (ЛЮТИЙ 2022 – ЛЮТИЙ 2023 РР.)

Трояк Я.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПОЧАТОК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «КООПТАХ»

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Ісхакова А.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ КРАЇНИ

Левенець О.М.
СПЕЦИФІКА ВИСВІТЛЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ В ЧИЛІ У 1970‒1976 РОКАХ НА ШПАЛЬТАХ ТОГОЧАСНИХ ГАЗЕТ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рамазанов Ш.Ш., Левітас Ф.Л., Трухан О.Ф.
УРОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНІ: ВИКЛИКИ ДЛЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

Shamilova A.M.
THE IMPORTANCE OF LEGAL REFORMS IN STRENGTHENING AZERBAIJAN’S STATEHOOD (2016–2020)

АРХЕОЛОГІЯ

Ченцов Я.М.
ПОСЕЛЕНСЬКІ ПАМ’ЯТКИ ЗОЛОТООРДИНСЬКОГО ПЕРІОДУ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОМУ СТЕПУ

ЕТНОЛОГІЯ

Дмитренко А.А.
ГАСТРОНОМІЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА ЇХ МІСЦЕ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ: СТРАВИ ІЗ ЯГІД (НА МАТЕРІАЛАХ ЄМІЛЬЧИЩИНСЬКОЇ ТГ)

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Запорожченко Ю.В.
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ВИМІР ХРОНОТОПУ СЕПАРАТИЗМУ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Сараєва О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ РАМКИ ФЕНОМЕНУ «ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВУ»

Черкасов С.С.
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ПОЛЬСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

ІСТОРІЯ НАУКИ Й ТЕХНІКИ

Полонський Л.Г., Танович Л., Бердниченко Є.О.
ІВАН ІВАНОВИЧ ОГІЄНКО НА НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКІЙ МАПІ СВІТУ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

Більченко І.В.
КНИЖКОВІ ФІЛІГРАНІ В ЕКСПОЗИЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ Г. С. СКОВОРОДИ

Мартинчук І.І.
МУЗЕЙНІ УСТАНОВИ МІСТА МАРІУПОЛЯ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Тортіка М.В., Бубєнок О.Б.
СПЕЦИФІКА ЕКСПОНУВАННЯ ПРОТОБОЛГАРСЬКИХ КОЛЕКЦІЙ У МУЗЕЯХ УКРАЇНИ І БОЛГАРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ І НАЦІОНАЛЬНОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ З МУЗЕЄМ БОЛГАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК)

Щепанський В.В.
КУЛЬТУРНІ ОБРАЗИ КОРІННИХ НАРОДІВ АРКТИКИ: ДОСЛІДЖУЮЧИ ТВОРЧУ ПЕРСПЕКТИВУ МИКОЛИ ТРУБЛАЇНІ

РЕЦЕНЗІЇ

Лазуренко В.М.
ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОВСЯКДЕННЯ ІЄРЕЇВ ПИРЯТИНСЬКОЇ ПРОТОПОПІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ