Том 35 (74) № 1

Том 35 (74). № 1, 2024

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Біліченко Л.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТАЛІЯ КІМА НА ПОСАДІ ГОЛОВИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОТЯГОМ 2020–2024 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ)

Вароді Н.Ф.
БЕРЕГОВЕ ЧАСІВ ХРУЩОВА (1953–1964)

Дояр Л.В.
АФІШНІ ВИДАННЯ УСРР–УРСР ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 1920–1930-Х РР. (НА МАТЕРІАЛАХ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ)

Звонко І.М.
ВТРАТИ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ 2014–2016 РР.

Зиза М.М.
ОСВОЄННЯ УКРАЇНСЬКИМ КОЗАЦЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ ЗЕМЕЛЬ СУЧАСНОЇ ЛУГАНЩИНИ НАПРИКІНЦІ XVI – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.: ПРИЧИНИ, ПЕРЕБІГ ТА ІСТОРИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Ілляшенко Ю.Ю., Лисенко А.І., Яшан О.О.
ВІДРОДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ ПРО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В НОВІТНЮ ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ: ІСТОРИЧНИЙ, МУЗЕЙНИЙ, АРХЕОЛОГІЧНИЙ, СУСПІЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Кикоть С.М.
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАВЛА ЖИТЕЦЬКОГО У СКЛАДІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ВІДДІЛУ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА

Лаврут О.О.
ПРОПАГАНДА ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ШКОЛЯРІВ УРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х–1980-Х РР.

Літинський В.В.
ПІДПОРЯДКУВАННЯ ЯК МАРКЕР ПОВЕДІНКИ ВИКОНАВЦІВ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ

Мілютін С.Ю.
СПРОТИВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНИМ ЗАХОДАМ 1932–1933 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Никифоров О.В.
НАУКОВІ ЗАХОДИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЯК МАЙДАНЧИК ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ, ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ УПА

Очеретяний О.О.
ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОН ЯК ДЖЕРЕЛО ПОШУКУ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В РОЗВІДЦІ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Петрик Ю.Б., Петрик Т.В.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ «УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО КОМІТЕТУ РЯТУНКУ УКРАЇНИ»

Проданюк Ф.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ В ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Турченко Г.Ф., Тоцька С.І.
РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ У М. БЕРДЯНСЬК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЛИСТОПАД 2013 – ЛЮТИЙ 2014 РР.)

Чучалін О.П.
КИЄВО-ФЛОРІВСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Шишко О.Г.
ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОР ПРОТИ ВІЙСЬКОВИКІВ АТИБІЛЬШОВИЦЬКИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ У 1920 Р. (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Діденко К.В.
СТВОРЕННЯ КОМІСІЙ ПОЛІПШЕННЯ ПОБУТУ ВЧЕНИМ У РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ У 20-ТІ Р. ХХ СТ.

Куцька О.М., Жильцов С.Ю.
ЗБРОЙНИЙ ЗАКОЛОТ ПВК «ВАГНЕР» (ЧЕРВЕНЬ 2024 РОКУ)

Рамазанов Ш.Ш., Левітас Ф.Л.
ДИКТАТОР АДОЛЬФ ГІТЛЕР: НЕЗАСВОЄНИЙ УРОК ІСТОРІЇ

Русначенко А.М.
І ВСЕБІЛОРУСЬКИЙ З’ЇЗД 1917 РОКУ І НАВКОЛО НЬОГО

Сокирська В.В., Петриченко Я.В.
ВИСВІТЛЕННЯ ОПЕРАЦІЇ КОАЛІЦІЙНИХ СИЛ В ІРАКУ 2003–2011 РР. НА СТОРІНКАХ МІЖНАРОДНИХ МАС-МЕДІА

ЕТНОЛОГІЯ

Дунайна І.Г., Бондаренко М.І.
УСНА ІСТОРІЯ СЕЛА ЄРКІВЦІ: ПОЛЬОВІ РОЗВІДКИ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Alıyeva S.
STATE STRUCTURE OF THE AZERBAIJAN EMPIRE OF NADIR SHAH IN TURKISH HISTORIOGRAPHY

Бакуменко О.О., Тавшунський О.М.
ІСТОРІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗЕМСТВ УКРАЇНИ У ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Білик Я.О.
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ ЯК ІДЕЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-КАДРОВОЇ БАЗИ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ

Гордієнко В.В., Гордієнко Г.М.
ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ ЯК ДИСКУРС І ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОГРАМА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРІЄПИСАННІ

Запорожченко Ю.В.
ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ ВИМІР ІСТОРІОГРАФІЇ «ГІБРИДНОЇ» ВІЙНИ. 2014–2024 РР.

Калінович О.І., Коркач С.О.
АСПЕКТИ АТРИБУЦІЇ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВИРОБІВ ЗАВОДУ А. М. МИКЛАШЕВСЬКОГО ТА МЕЖИГІРСЬКОЇ ФАЯНСОВОЇ ФАБРИКИ ФОНДОВОЇ ЗБІРКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

Кіосов Д.Д.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

Петрович В.В., Чарікова І.В., Петрович В.С.
КАПЕЛАНСТВО В УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМАЦІЯХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Тавшунський О.М., Бакуменко О.О.
ЕКОТУРИЗМ ЯК НОВА ФОРМА КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНОЇ РОБОТИ

Чеканов В.Ю.
ПРОСТІР І ЧАС ВІЙНИ У ВІДОБРАЖЕННІ ЇХ ЗАСОБАМИ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ІСТОРІЯ НАУКИ Й ТЕХНІКИ

Ворошилін М.В., Ткаченко О.В., Михайлов О.В.
ЖИТТЯ І НАВЧАННЯ ГРИГОРІЯ ПЕРЕДЕРІЯ: ВІД СТУДЕНТА ДО ВЧЕНОГО

Ісаєнко Р.В., Ворошилін М.М., Бердничекно Є.О.
ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ: ТЕХНІЧНИЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОГРЕС У ХVІІ–ХІХ СТОЛІТТЯХ

Савчук О.М., Іваненко Д.А.
ІСТОРІЯ ЙОГАНА ЗЕГА: ВИНАХІДНИК В ПРОМИСЛОВІЙ НАФТОПЕРЕРОБЦІ ТА ФАРМАЦЕВТИЦІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ